01. OPA

Khulung Disadur Oleh OPA

  • Anak Berandalan
  • Pandji Wulung
  • Lembah Patah Hati –
1 Pandji Wulung Pandji Wulung

Panji Wulung Karya Khu Lung – Saduran : OPA 22 Jilid Tamat JILID 1

2 Lembah Patah Hati Lembah Patah Hati

Lembah Patah Hati – Lembah Beracun. Karya : Khu lung – Saduran : OPA. 14 Jilid Tamat

3 Anak Berandalan Anak Berandalan

Anak Brandalan. Petualangan Siauw cap it long (Siau Shiyi Lang). karya Gu Long, disadur oleh O.P.A.. 15 jilid -1970.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s